Greater Copenhagen forsøger at hævde sig i stigende storbykonkurrence

Mathias-Nordby-Thoegersen-masteruppsats-webb

”Den interurbane konkurrence og markedsmæssiggørelsen af den offentlige styring skaber en byplanlægning, hvor formålet er at skabe gode og profitable vilkår for investeringer i det byggede miljø”, skriver Mathias Nordby Thøgersen i sin masteropgave. Foto: News Øresund

Den stigende konkurrence mellem verdens storbyer medfører, at der bliver skabt en række lignende udviklingsregioner som Stockholm, Berlin, Hamburg og Greater Copenhagen. Deres fokus ligger på vækst og at tiltrække internationalt kapital og talenter. Når fremgangen bliver mål i antallet af udenlandske investeringer i regionen bliver styringen af byudviklingen samtidig forskudt fra lokale politikere til internationale investorer, og der er risiko for at byerne bliver mere ensartet. Det er nogle af konklusionerne i masteropgaven ”The Greater Copenhagen – i et urbant organisatorisk perspektiv”, skrevet af Mathias Nordby Thøgersen fra Roskilde Universitet.

Metropolen Greater Copenhagen

Med udgangspunkt i en stigende storbykonkurrence mellem verdens regioner for at fremme vækst analyserer Mathias Nordby Thøgersen de traditionelle bureaukratiske metoder i relation til netværksbaseret ”rationalitet” i sin masteropgave.

Greater Copenhagen er en metropol med næsten 4 millioner indbyggere. Det giver en befolkningsmasse, som gør at regionen for alvor kan konkurrere med eksempelvis Amsterdam og Hamburg. Greater Copenhagen arbejder for at udvikle et fælles arbejdsmarked med et stigende antal personer, som rejser over grænserne mellem regioner, kommuner og lande for at arbejde og studere. Flere virksomheder og ikke-statslige aktører er begyndt at engagere sig for at bidrage til finansieringen af diverse udviklingsprojektet inden for rammerne af Greater Copenhagen samarbejdet.

Der skal samtidig være et veludviklet og transparent forretningssystem, som gør det enkelt at investere og etablere sig overalt i metropolen, skriver Mathias Nordby Thøgersen. Derfor satser regionerne og kommunerne i Greater Copenhagen på at skabe fælles løsninger som gør det enklere og mere attraktivt for virksomheder at investere og etablere sig i regionen og tiltrække internationale talenter og udenlandske investeringer til storbyområdet. Mathias Nordby Thøgersen skriver i sin masteropgave:

Den interurbane konkurrence og markedsmæssiggørelsen af den offentlige styring skaber en byplanlægning, hvor formålet er at skabe gode og profitable vilkår for investeringer i det byggede miljø.

Resultatet af dette kan blive en øget densitet, flere højhuse og stigende huspriser, hævder han og fremhæver risikoen for, at der bliver skabt en arkitektur i byen som medfører en ensartet byudvikling og nævner diskussionen om at efterligne det fremgangsrige projekt High line i New York som eksempel.

For at engagere sig i den internationale konkurrence med målet om at fremme væksten, kræver det større anstrengelser for at opfylde de internationale virksomheders krav på byudvikling. Det handler om at tilpasse udviklingen af byen, så den bliver mere attraktiv for internationale virksomheder i forhold til at investere. I og med Greater Copenhagen samarbejdet noterer Mathias Nordby Thøgersen, at der i dag bliver dannet flere netværksorienterede samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører. Dette gør det muligt at fordybe samarbejdet mellem forskellige sektorer, som også indebærer en mindsket politisk styring af det offentlige bureaukrati.

Kilde: News Øresund – Anna Khabarova

Skriv et svar